Публикация на обявите за публични продажби на недвижими имоти

/съгласно изпълнението на изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК/

камара на частните съдебни изпълнители район Пловдив

връзка към Обявите за публичните продажби на частните съдебни изпълнители(от сайта на Камарата на ЧСИ) - регион Пловдив

 

Обяви на ДСИ от Пловдивски съдебен окръг

Обявления за публични продажби на държавните съдебни изпълнители към Пловдивски съдебен окръг