НОХД No 105/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 20.5.2019 10:00 1
НОХД No 589/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК 22.5.2019 9:30 10
НОХД No 1361/2018 Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай 22.5.2019 9:00 5
НОХД No 428/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 20.5.2019 9:30 10
ВАНД No 611/2019 Производства по приложението на чл.78а НК 21.5.2019 14:30 2
ВНОХД No 813/2019 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи 21.5.2019 13:30 2
ЧНД No 886/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 9:30 2
ЧНД No 887/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 9:45 2
ВАНД No 901/2019 Производства по приложението на чл.78а НК 21.5.2019 13:45 2
ЧНД No 902/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 10:00 2
ЧНД No 924/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 10:15 2
ЧНД No 925/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 10:30 2
ЧНД No 926/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 10:45 2
ЧНД No 937/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 11:00 2
ЧНД No 938/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 11:15 2
ЧНД No 939/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 11:30 2
ЧНД No 940/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 11:45 2
ЧНД No 941/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.5.2019 12:00 2
ЧНД No 945/2019 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 20.5.2019 10:00 106
НОХД No 973/2019 Квалифицирани състави на отвличане 22.5.2019 9:30 106
НОХД No 975/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 22.5.2019 10:30 106