НОХД No 96/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 15.1.2018 09:00 2
НОХД No 718/2017 Лишаване от живот при професионална непредпазливост 19.1.2018 09:30 2
ВНОХД No 1315/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив 16.1.2018 14:30 2
ВНОХД No 1334/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 16.1.2018 14:00 2
ВНОХД No 1393/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив 18.1.2018 14:00 2
ВНОХД No 1710/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 16.1.2018 14:45 2
ВНОХД No 1810/2017 Длъжностно присвояване 18.1.2018 13:45 2
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 17.1.2018 09:30 5
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 18.1.2018 09:30 5
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 19.1.2018 09:30 5
ВНОХД No 2031/2017 Престъпления против реда на управлението 16.1.2018 15:15 2
ЧНД No 2174/2017 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 16.1.2018 10:00 106
НОХД No 2270/2017 Квалифицирани състави на престъпление по служба 15.1.2018 10:30 1
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 17.1.2018 09:30 9
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 18.1.2018 09:30 9
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 19.1.2018 09:30 9
ВЧНД No 2374/2017 Други въззивни частни наказателни дела, други производства по Глава XXII НПК 18.1.2018 13:30 2
ВНОХД No 2376/2017 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи 16.1.2018 13:30 2
ВНОХД No 2385/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив 16.1.2018 15:00 2
ВНОХД No 2416/2017 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол 16.1.2018 14:15 2
ВНОХД No 2435/2017 Квалифицирани състави на телесна повреда 18.1.2018 14:45 2
ВНОХД No 2447/2017 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта 16.1.2018 10:00 2
ВНЧХД No 2486/2017 Лека телесна повреда 16.1.2018 13:45 2
ЧНД No 2511/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 09:30 1
ЧНД No 2525/2017 Производство по ЗЕЕЗА 16.1.2018 10:15 2
ВАНД No 2529/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 16.1.2018 09:15 2
ЧНД No 2545/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 09:45 1
ЧНД No 2546/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 10:00 1
ЧНД No 2547/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 10:15 1
ЧНД No 2560/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 10:30 1
ЧНД No 2561/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 10:45 1
ЧНД No 2562/2017 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 11:00 1
ЧНД No 21/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 16.1.2018 09:45 2
ЧНД No 28/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 18.1.2018 11:15 1
ЧНД No 45/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 17.1.2018 13:30 106
ЧНД No 46/2018 Производство по ЗЕЕЗА 18.1.2018 10:00 106