НОХД No 2364/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 25.03.2019 09:00 10
НОХД No 369/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 28.03.2019 10:00 1
НОХД No 1387/2018 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай 26.03.2019 09:00 5
НОХД No 1387/2018 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай 27.03.2019 09:00 5
НОХД No 1423/2018 Квалифицирани състави на подкуп 29.03.2019 10:00 2
ВНОХД No 1502/2018 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив 28.03.2019 10:15 2
ВНОХД No 2101/2018 Квалифицирани състави на хулиганство 28.03.2019 09:00 2
НОХД No 2120/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 26.03.2019 09:30 1
НОХД No 2172/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 26.03.2019 09:00 10
НОХД No 2172/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 27.03.2019 09:00 10
ВНОХД No 2245/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго 26.03.2019 14:00 2
ВНОХД No 24/2019 Лъжесвидетелстване 26.03.2019 14:30 2
ВНОХД No 122/2019 Квалифицирани състави на кражба 28.03.2019 14:15 2
ВАНД No 302/2019 Производства по приложението на чл.78а НК 28.03.2019 10:00 2
ВНОХД No 395/2019 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта 28.03.2019 09:30 2
НОХД No 429/2019 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 26.03.2019 09:00 106
ВНОХД No 442/2019 Квалифицирани състави на измама 28.03.2019 14:00 2
ЧНД No 446/2019 Производство по ЗЕЕЗА 29.03.2019 09:30 2
ВНЧХД No 449/2019 Обида и квалифицирана обида 28.03.2019 09:15 2
ЧНД No 473/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.03.2019 09:00 1
ЧНД No 495/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.03.2019 09:10 1
ЧНД No 504/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.03.2019 09:20 1
НОХД No 532/2019 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 26.03.2019 13:30  
ВЧНД No 533/2019 Производство по чл. 24б от ЗБППМН 28.03.2019 13:30 2
ЧНД No 574/2019 Производство по чл. 451 от НПК 27.03.2019 10:00 1
ВЧНД No 621/2019 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 26.03.2019 15:30 2
ВЧНД No 625/2019 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 26.03.2019 15:30 2