НОХД No 367/2015 Документна измама в особено големи размери 26.3.2018 09:00 1
НОХД No 1292/2016 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 27.3.2018 13:00 1
НОХД No 1598/2017 Квалифицирани състави на убийство 27.3.2018 09:00 10
НОХД No 1598/2017 Квалифицирани състави на убийство 28.3.2018 09:00 10
НОХД No 1598/2017 Квалифицирани състави на убийство 29.3.2018 09:00 10
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 26.3.2018 09:30 5
НОХД No 2094/2017 Квалифицирани състави на убийство 26.3.2018 09:30 10
ЧНД No 2400/2017 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 28.3.2018 10:00 1
ВНОХД No 2467/2017 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол 29.3.2018 14:00 2
ВНОХД No 2543/2017 Упражняване на професия без правоспособност 27.3.2018 13:30 2
ЧНД No 147/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 27.3.2018 13:15 2
ВНОХД No 165/2018 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР 27.3.2018 14:45 2
НОХД No 206/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 28.3.2018 09:00 2
НОХД No 259/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 30.3.2018 09:00 2
НОХД No 273/2018 Квалифицирани състави на подуп 28.3.2018 10:00 5
НОХД No 274/2018 Квалифицирани състави на убийство 27.3.2018 09:00 1
ЧНД No 361/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 26.3.2018 10:00 106
ВЧНД No 387/2018 Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК 27.3.2018 14:00 2
ЧНД No 395/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 27.3.2018 09:30 106
ВЧНД No 397/2018 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК 27.3.2018 14:15 2
ЧНД No 416/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 27.3.2018 13:00 2
ВНОХД No 425/2018 Неплащане на издръжка 27.3.2018 14:30 2
ЧНД No 469/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.3.2018 09:30 2
ЧНД No 478/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 27.3.2018 10:00 106
ЧНД No 487/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.3.2018 09:45 2
ЧНД No 502/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.3.2018 10:00 2
ЧНД No 533/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 26.3.2018 10:15 2
ЧНД No 554/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 26.3.2018 11:00 106
НОХД No 560/2018 Подкуп на длъжностно лице 26.3.2018 13:30 106