НОХД No 1106/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 25.9.2017 13:30 отср. за 31.10. 2017
НОХД No 488/2016 Квалифицирани състави на убийство 26.9.2017 09:30 10
НОХД No 488/2016 Квалифицирани състави на убийство 27.9.2017 09:30 10
НОХД No 1590/2016 Квалифицирани състави на престъпление по служба 28.9.2017 09:30 10
НОХД No 1590/2016 Квалифицирани състави на престъпление по служба 29.9.2017 09:30 10
НОХД No 118/2017 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК 25.9.2017 11:00 1
НОХД No 360/2017 Убийство по чл.115 НК 27.9.2017 14:30 1
НОХД No 409/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 27.9.2017 13:30 2
НОХД No 634/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 27.9.2017 09:00 1
НОХД No 718/2017 Лишаване от живот при професионална непредпазливост 26.9.2017 09:00 5
НОХД No 718/2017 Лишаване от живот при професионална непредпазливост 27.9.2017 09:00 5
НОХД No 783/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 25.9.2017 10:00 10
ВНОХД No 819/2017 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи 26.9.2017 13:30 2
ВНОХД No 907/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 28.9.2017 15:00 2
ВНОХД No 908/2017 Престъпления против реда на управлението 26.9.2017 14:45 2
ВНЧХД No 952/2017 Клевета и квалифицирана клевета 26.9.2017 15:00 2
ВНОХД No 1011/2017 Умишлен палеж 28.9.2017 13:45 2
ЧНД No 1153/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 25.9.2017 09:30 10
ВНОХД No 1214/2017 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго 28.9.2017 14:30 2
ВНОХД No 1223/2017 Измама 28.9.2017 14:15 2
ВНОХД No 1238/2017 Обсебване 28.9.2017 14:00 2
ВНЧХД No 1268/2017 Лека телесна повреда 26.9.2017 14:00 2
ВАНД No 1281/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 28.9.2017 13:30 2
ВАНД No 1295/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 26.9.2017 14:30 2
НОХД No 1333/2017 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 29.9.2017 09:00 5
ВАНД No 1335/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 26.9.2017 14:15 2
ЧНД No 1382/2017 Производство по чл. 451 от НПК 27.9.2017 09:00 2
ВНОХД No 1420/2017 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества 26.9.2017 13:45 2
НОХД No 1422/2017 Квалифицирани състави на палеж и взрив 29.9.2017 09:00 2
НОХД No 1574/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 27.9.2017 09:30 2
НОХД No 1631/2017 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 27.9.2017 10:30 2
НОХД No 1656/2017 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 25.9.2017 10:00 1
НОХД No 1687/2017 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК 29.9.2017 14:00 5
ЧНД No 1726/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 28.9.2017 09:30 5
ЧНД No 1836/2017 Производство по ЗЕЕЗА 25.9.2017 13:30 106