НОХД No 2416/2016 Контрабанда на наркотични вещества 24.1.2019 13:30 5
НОХД No 718/2017 Лишаване от живот при професионална непредпазливост 21.1.2019 10:00 2
НОХД No 273/2018 Квалифицирани състави на подкуп 22.1.2019 10:30 1
НОХД No 517/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения 24.1.2019 9:30 5
НОХД No 589/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК 25.1.2019 9:30 10
НОХД No 589/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК 24.1.2019 9:30 10
НОХД No 665/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 21.1.2019 10:00 10
НОХД No 1387/2018 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай 21.1.2019 9:00 10
НОХД No 1392/2018 Убийство по чл.115 НК 22.1.2019 13:30 5
НОХД No 1667/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 22.1.2019 9:30 10
ВНОХД No 1691/2018 Средна телесна повреда 22.1.2019 13:30 2
ВНОХД No 2024/2018 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи 24.1.2019 14:45 2
ВНОХД No 2101/2018 Квалифицирани състави на хулиганство 22.1.2019 13:45 2
НОХД No 2171/2018 Квалифицирани състави на престъпление по служба 22.1.2019 9:00 1
ЧНД No 2187/2018 Производство по молби за реабилитация 25.1.2019 9:00 2
ВНОХД No 2211/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества 24.1.2019 13:30 2
ВНОХД No 2242/2018 Измама 22.1.2019 14:30 2
ЧНД No 2244/2018 Производство по чл. 457 от НПК 24.1.2019 14:15 2
ВНОХД No 2245/2018 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго 24.1.2019 14:30 2
ЧНД No 2248/2018 Производство по ЗЕЕЗА 21.1.2019 10:00 106
ВНОХД No 2255/2018 Квалифицирани състави на измама 24.1.2019 14:00 2
НОХД No 2271/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 22.1.2019 9:00 5
НОХД No 2305/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 22.1.2019 11:00 5
ВНОХД No 22/2019 Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК 24.1.2019 14:15 2
ЧНД No 47/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 24.1.2019 9:30 2
ЧНД No 76/2019 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 21.1.2019 11:00 106
ЧНД No 79/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 24.1.2019 9:45 2
ЧНД No 80/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 24.1.2019 10:00 2
НОХД No 89/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 22.1.2019 10:00 106
НОХД No 112/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 23.1.2019 10:00 106
ЧНД No 113/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 24.1.2019 10:15 2