НОХД No 1033/2017 Документна измама в особено големи размери 19.7.2018 13:30 1
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 17.7.2018 10:00 10
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 17.7.2018 09:30 10
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 18.7.2018 10:00 10
НОХД No 2351/2017 Квалифицирани състави на убийство 19.7.2018 11:00 10
НОХД No 2436/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 20.7.2018 09:30 2
НОХД No 2558/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 19.7.2018 10:00 10
НОХД No 68/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 16.7.2018 11:00 10
НОХД No 140/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 19.7.2018 09:00 5
ЧНД No 554/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 17.7.2018 15:00 2
НОХД No 588/2018 Квалифицирани състави на убийство 16.7.2018 09:00 2
ВНОХД No 817/2018 Принуда 17.7.2018 13:30 2
ВНОХД No 889/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда 17.7.2018 14:15 2
ЧНД No 1010/2018 Производство по молби за реабилитация 19.7.2018 10:00 10
ЧНД No 1024/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 16.7.2018 10:00 1
ВНОХД No 1028/2018 Съставяне на официален документ с невярно съдържание 19.7.2018 14:15 2
ВНОХД No 1031/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред 19.7.2018 13:45 2
НОХД No 1065/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 16.7.2018 09:00 10
ВЧНД No 1072/2018 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК 17.7.2018 14:00 2
ВНОХД No 1106/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове 19.7.2018 13:30 2
ЧНД No 1130/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 17.7.2018 09:00 106
ВНЧХД No 1141/2018 Клевета и квалифицирана клевета 19.7.2018 14:00 2
ЧНД No 1199/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 17.7.2018 13:15 2
НОХД No 1208/2018 Престъпление по служба - чл.283 НК 19.7.2018 09:00 1
ВАНД No 1238/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 17.7.2018 14:30 2
ВАНД No 1248/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 17.7.2018 14:45 2
НОХД No 1301/2018 Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества 16.7.2018 09:30 1