НОХД No 1072/2017 Квалифицирани състави на отвличане 21.5.2018 09:00 2
НОХД No 2172/2017 Квалифицирани състави на престъпление по служба 21.5.2018 09:00 5
НОХД No 2172/2017 Квалифицирани състави на престъпление по служба 22.5.2018 09:00 5
НОХД No 369/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 21.5.2018 13:30 1
НОХД No 426/2018 Квалифицирани състави на престъпление по служба 21.5.2018 14:00 2
ЧНД No 554/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 22.5.2018 15:00 2
НОХД No 579/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 23.5.2018 10:00 2
НОХД No 589/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК 23.5.2018 09:30 5
НОХД No 674/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 23.5.2018 09:00 2
ЧНД No 698/2018 Производство по молби за реабилитация 23.5.2018 11:00 2
НОХД No 711/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 21.5.2018 09:00 1
ВНОХД No 817/2018 Принуда 22.5.2018 13:45 2