НОХД No 1639/2016, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 12.11.2018 9:30 10
НОХД No 2416/2016, I състав Контрабанда на наркотични вещества 15.11.2018 9:30 10
НОХД No 2416/2016, I състав Контрабанда на наркотични вещества 16.11.2018 9:30 10
НОХД No 559/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК 16.11.2018 9:30 10
НОХД No 589/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК 16.11.2018 10:00 2
НОХД No 862/2018, I състав Престъпление по служба - чл.283 НК 13.11.2018 9:30 1
НОХД No 1113/2018, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 13.11.2018 14:00 10
ВНЧХД No 1172/2018, I състав ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР 13.11.2018 14:00 2
НОХД No 1211/2018, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 15.11.2018 14:00 10
НОХД No 1361/2018, I състав Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай 13.11.2018 9:00 10
ВНОХД No 1386/2018, I състав Средна телесна повреда 15.11.2018 9:00 2
ВНОХД No 1437/2018, I състав Изнасилване 15.11.2018 10:00 2
ВНОХД No 1462/2018, I състав Квалифицирани състави на измама 15.11.2018 14:00 2
НОХД No 1470/2018, I състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 12.11.2018 13:30 10
ВНОХД No 1658/2018, I състав Ползване на неистински или преправен документ 15.11.2018 13:30 2
ЧНД No 1813/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 12.11.2018 10:00 2
ВНОХД No 1849/2018, I състав Неплащане на издръжка 13.11.2018 14:15 2
ВАНД No 1861/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК 15.11.2018 9:30 2
НОХД No 1885/2018, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 15.11.2018 10:30 2
ВЧНД No 1889/2018, I състав Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК 13.11.2018 13:30 2
ЧНД No 1912/2018, I състав Производство по чл. 451 от НПК 16.11.2018 9:20 2
ЧНД No 1928/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 13.11.2018 9:00 2
ЧНД No 1932/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 13.11.2018 9:15 2
ЧНД No 1941/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 12.11.2018 10:30 2
ЧНД No 1947/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 13.11.2018 9:30 2
ЧНД No 1967/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 12.11.2018 10:45 2
НОХД No 2014/2018, I състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 13.11.2018 9:00 106