НОХД No 2813/2016 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 18.09.2018 09:00 1
НОХД No 928/2017 Квалифицирани състави на подкуп 17.09.2018 09:00 2
НОХД No 1326/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 18.09.2018 13:30 1
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 17.09.2018 09:30 5
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 18.09.2018 09:30 5
НОХД No 1916/2017 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 19.09.2018 09:30 5
НОХД No 2558/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 20.09.2018 13:30 1
НОХД No 32/2018 Квалифицирани състави на убийство 17.09.2018 13:00 2
НОХД No 68/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 17.09.2018 15:30 1
ВНОХД No 358/2018 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 20.09.2018 13:45 2
НОХД No 665/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 17.09.2018 09:00 10
НОХД No 665/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 18.09.2018 09:00 10
НОХД No 665/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 19.09.2018 09:00 10
НОХД No 665/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 20.09.2018 09:00 10
НОХД No 666/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 19.09.2018 10:00 2
НОХД No 862/2018 Престъпление по служба - чл.283 НК 21.09.2018 09:30 10
ВНОХД No 889/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда 18.09.2018 14:15 2
НОХД No 1029/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 19.09.2018 09:30 1
ВНЧХД No 1131/2018 Клевета и квалифицирана клевета 20.09.2018 13:30 2
АНД No 1146/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 17.09.2018 09:00 1
ВАНД No 1235/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 18.09.2018 14:00 2
ВНОХД No 1288/2018 Квалифицирани състави на кражба 18.09.2018 13:30 2
ВАНД No 1289/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 18.09.2018 14:30 2
ВНЧХД No 1291/2018 Клевета и квалифицирана клевета 20.09.2018 14:15 2
ВАНД No 1305/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 18.09.2018 14:45 2
ВАНД No 1353/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 20.09.2018 14:30 2
ВАНД No 1363/2018 Производства по приложението на чл.78а НК 20.09.2018 14:00 2
ВНОХД No 1381/2018 Престъпления против горското стопанство 20.09.2018 14:45 2
ВНОХД No 1383/2018 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР 18.09.2018 13:45 2
НОХД No 1397/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 20.09.2018 10:00 1
НОХД No 1423/2018 Квалифицирани състави на подкуп 20.09.2018 09:30 2
НОХД No 1435/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 20.09.2018 11:00 1
ЧНД No 1473/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 21.09.2018 09:15 10
НОХД No 1525/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 18.09.2018 11:00 1
ЧНД No 1558/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 11:30 2
ЧНД No 1567/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 09:00 2
ЧНД No 1575/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 09:15 2
ЧНД No 1587/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 09:30 2
ЧНД No 1596/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 09:45 2
ЧНД No 1597/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 10:00 2
НОХД No 1599/2018 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 20.09.2018 09:00 1
ЧНД No 1600/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 10:15 2
ЧНД No 1625/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 10:30 2
ЧНД No 1650/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 10:45 2
ЧНД No 1661/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 11:00 2
ЧНД No 1684/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 11:15 2
ЧНД No 1685/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 21.09.2018 11:30 2