НОХД No 1326/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 21.10.2019 9:00 2
НОХД No 1387/2018 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай 22.10.2019 9:30 10
НОХД No 1387/2018 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай 23.10.2019 9:30 10
НОХД No 2175/2018 Квалифицирани състави на убийство 25.10.2019 9:00 2
НОХД No 66/2019 Контрабанда на наркотични вещества 21.10.2019 9:15 10
НОХД No 361/2019 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 21.10.2019 9:30 5
НОХД No 503/2019 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 21.10.2019 13:30 2
ВНЧХД No 1092/2019 Обида и квалифицирана обида 24.10.2019 14:45 2
НОХД No 1209/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 21.10.2019 9:00 Зала 2
в ПдАС
ВНЧХД No 1298/2019 Клевета и квалифицирана клевета 24.10.2019 14:15 2
ВАНД No 1344/2019 Производства по приложението на чл.78а НК 22.10.2019 13:45 2
ВНОХД No 1353/2019 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив 22.10.2019 14:30 2
НОХД No 1440/2019 Квалифицирани състави на престъпление по служба 24.10.2019 10:00 1
ВНОХД No 1459/2019 Квалифицирани състави на телесна повреда 24.10.2019 13:30 2
ВЧНД No 1482/2019 Други въззивни частни наказателни дела, други производства по Глава XXII НПК 24.10.2019 14:30 2
НОХД No 1510/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 21.10.2019 9:00 1
ЧНД No 1543/2019 Производство по чл. 451 от НПК 24.10.2019 13:30 10
ВАНД No 1605/2019 Производства по приложението на чл.78а НК 22.10.2019 14:00 2
НОХД No 1621/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 25.10.2019 9:15 10
ВАНД No 1681/2019 Производства по приложението на чл.78а НК 24.10.2019 14:00 2
ВНОХД No 1683/2019 Средна телесна повреда 22.10.2019 14:15 2
ВНОХД No 1702/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества 22.10.2019 13:30 2
ВНОХД No 1744/2019 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго 22.10.2019 14:45 2
НОХД No 1794/2019 Блудство с лице, ненавършило 14 г. 25.10.2019 15:30 2
ЧНД No 1889/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 9:30 2
ЧНД No 1890/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 9:45 2
ЧНД No 1891/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 10:00 2
НОХД No 1902/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 21.10.2019 11:00 Зала 2
в ПдАС
ЧНД No 1904/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 11:30 2
ЧНД No 1905/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 10:30 2
ЧНД No 1906/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 10:45 2
ЧНД No 1911/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 10:15 2
ЧНД No 1950/2019 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 22.10.2019 11:00 106
ЧНД No 1951/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 11:00 2
ЧНД No 1952/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) 22.10.2019 11:15 2