НОХД No 1326/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 8.8.2019 9:00 10
НОХД No 503/2019 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания 9.8.2019 9:00 2
НОХД No 981/2019 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 5.8.2019 9:00 106
НОХД No 1061/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 15.8.2019 10:00 10
НОХД No 1094/2019 Квалифицирани състави на убийство 7.8.2019 9:00 2
НОХД No 1111/2019 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра 13.8.2019 14:30 10
НОХД No 1135/2019 Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение 7.8.2019 13:30 2
НОХД No 1169/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 6.8.2019 10:00 10
НОХД No 1190/2019 Убийство по чл.115 НК 13.8.2019 9:00 10
НОХД No 1239/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 12.8.2019 9:00 1
НОХД No 1267/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 15.8.2019 13:30 10
ЧНД No 1324/2019 Производство по молби за реабилитация 6.8.2019 9:00 106
ЧНД No 1326/2019 Производство по молби за реабилитация 15.8.2019 13:00 10