НОХД No 2416/2016 Контрабанда на наркотични вещества 20.11.2017 08:45 1
НОХД No 2613/2016 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 20.11.2017 09:30 1
НОХД No 2722/2016 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 20.11.2017 09:30 10
НОХД No 96/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 23.11.2017 09:00 5
НОХД No 634/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 24.11.2017 09:00 2
НОХД No 747/2017 Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение 24.11.2017 09:00 10
ВНОХД No 819/2017 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи 23.11.2017 15:00 2
НОХД No 959/2017 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта 24.11.2017 13:30 10
НОХД No 1044/2017 Квалифицирани състави на убийство 20.11.2017 13:00 10
ВАНД No 1130/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 21.11.2017 14:15 2
ВАНД No 1197/2017 ВЪЗЗИВНИ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 21.11.2017 10:00 2
НОХД No 1241/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 20.11.2017 09:00 5
НОХД No 1306/2017 Убийство по чл.115 НК 20.11.2017 09:00 2
ВНОХД No 1315/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив 21.11.2017 13:30 2
ВНОХД No 1334/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 21.11.2017 15:15 2
ВНОХД No 1336/2017 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив 21.11.2017 14:00 2
НОХД No 1356/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 22.11.2017 09:00 2
ВНОХД No 1367/2017 Средна телесна повреда 23.11.2017 14:15 2
ВНОХД No 1383/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 23.11.2017 13:45 2
НОХД No 1598/2017 Квалифицирани състави на убийство 21.11.2017 09:00 10
НОХД No 1598/2017 Квалифицирани състави на убийство 22.11.2017 09:00 10
НОХД No 1598/2017 Квалифицирани състави на убийство 23.11.2017 09:00 10
НОХД No 1687/2017 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК 24.11.2017 14:30 2
ВНОХД No 1710/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 21.11.2017 13:45 2
ВНОХД No 1855/2017 Лъжесвидетелстване 23.11.2017 14:30 2
ВНОХД No 1883/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 21.11.2017 14:30 2
ВНЧХД No 1893/2017 Клевета и квалифицирана клевета 21.11.2017 14:45 2
ВНОХД No 1894/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.2 НК 21.11.2017 10:15 2
НОХД No 1900/2017 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване 20.11.2017 11:00 10
НОХД No 1957/2017 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК 20.11.2017 11:00 2
ВАНД No 1964/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 23.11.2017 14:45 2
ВНОХД No 1972/2017 Квалифицирани състави на измама 21.11.2017 09:00 2
ЧНД No 2016/2017 Производство по чл. 451 от НПК 20.11.2017 09:30 5
ЧНД No 2017/2017 Производство по чл. 451 от НПК 20.11.2017 13:30 2
НОХД No 2036/2017 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 20.11.2017 10:00 5
ВНОХД No 2048/2017 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив 23.11.2017 13:30 2
ВАНД No 2076/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 21.11.2017 13:15 2
НОХД No 2094/2017 Квалифицирани състави на убийство 20.11.2017 15:00 1
ВНОХД No 2095/2017 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив 23.11.2017 14:00 2
ВАНД No 2099/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 21.11.2017 15:00 2
ВНОХД No 2165/2017 Средна телесна повреда 21.11.2017 09:30 2
ВАНД No 2166/2017 Производства по приложението на чл.78а НК 21.11.2017 09:45 2
ЧНД No 2174/2017 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 22.11.2017 10:00 106
ЧНД No 2242/2017 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 20.11.2017 10:00 106
ЧНД No 2276/2017 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 22.11.2017 10:00 106
ЧНД No 2303/2017 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 21.11.2017 10:00 106