Уникален код в Портала на АОП: 9049935
fttpВръзка към АОП
pdfПублична покана                28.01.2016 г.
wordДокументация за участие     28.01.2016 г.
pdfРазяснение изх.№1638       02.02.2016 г.
pdfПротокол на комисията       19.02.2016 г.
pdfДоговор                              10.03.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        15.06.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        12.07.2016 г.
pdfАнекс №1 към Договор                              10.08.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        25.08.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        26.09.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        12.10.2016 г.
pdfАнекс №2 към Договор                              15.11.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        15.11.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        28.12.2016 г.
pdfИнформация за извършени плащания        16.01.2017 г.
pdfИнформация за извършени плащания        21.02.2017 г.
pdfИнформация за извършени плащания        13.03.2017 г.
pdfИнформация за извършени плащания        12.04.2017 г.
pdfАнекс №3 към Договор                             12.04.2017 г.
pdfИнформация за извършени плащания        23.05.2017 г.
pdfИнформация за приключване на договор    23.05.2017 г.